181024/02
De Contraste Europe-Groep schept sterke banden met zijn klanten en biedt een brede waaier van IT-diensten: Consultancy, Application Management en Beheerde Diensten. De bedrijven van de Groep fungeren als kenniscentrum op een specifiek domein en bouwen een stevig expertisenetwerk uit. Wat sectoren betreft, legt de Groep de klemtoon op financiën, nutsbedrijven, openbare instellingen en niet-commerciële organisaties. De Groep is actief in Luxemburg, België, Frankrijk en Zwitserland. Voor eens van onze Key Accounts, zijn we op zoek naar een Operations Officer.

Your role: 

Waarborgt een optimale beschikbaarheid van de toepassingssoftware en ICT-infrastructuur overeenkomstig de Service Level Agreements (SLA's) door een voortdurende en uitvoerige monitoring van de performantie van de toepassingen, rechtstreekse bijstand en de controle van de globale behandeling van gebeurtenissen gelinkt aan de toepassingen, systemen en diensten in een complexe multiplatformomgeving en deelname aan de verbetering van de procedures voor het behandelen van incidenten.

Voorbeelden van taken:

 • Monitort via verschillende informatiekanalen (dashboards, telecommunicatiemiddelen ...) gebeurtenissen in de infrastructuur en toepassingssoftware voor verschillende soorten assets, stelt voor elk vastgesteld incident een diagnose en bekijkt alle mogelijke oorzaken om de aard /omvang (kritiek/groot incident ...) te begrijpen en de nodige acties te kunnen ondernemen.
 • Spoort afwijkingen in de kwaliteit of beschikbaarheid van de service op en analyseert ze. Neemt corrigerende maatregelen om de gevolgen van storingen te beperken (opent bijvoorbeeld een ticket om een passende oplossingsprocedure te starten, volgt het protocol / de specifieke oplossingsprocedure voor dat type incident, volgt de oplossing van het incident op en sluit het ticket zodra blijkt dat het incident opgelost is). Herstelt de normale werking en beperkt de negatieve gevolgen op de systemen en toepassingen overeenkomstig de SLA's om de beschikbaarheid en continuïteit van de vereiste systeem- en toepassingsinfrastructuur voor de IT-diensten te waarborgen.
 • Wanneer een groot incident niet opgelost kan worden door toepassing van de ad-hoc procedure: speelt hij/zij het incident door aan de tweedelijns support (al dan niet dringend) of aan andere interne of externe entiteiten die hiermee belast zijn (AS, BP2I, externe partners ...) door hen zo veel mogelijk informatie te geven zodat ze het incident grondig kunnen analyseren om tot een oplossing te komen. Draagt bij tot de vaststelling van mogelijke problemen en speelt ze door naar Problem Management volgens de ingevoerde processen.
 • Controleert en optimaliseert de productie in een complexe multiplatformomgeving (Windows, Linux, Unix) overeenkomstig de instructies en de technische richtlijnen om de betrouwbaarheid van de behandeling te waarborgen (correct, volledig en binnen de termijn). Maakt gebruik van alle beschikbare controletools om de correcte werking van de mainframe, hardware, systemen en toepassingen en hun prestatieniveau na te kijken overeenkomstig de technische richtlijnen, dit om de beschikbaarheid van de centrale IT-infrastructuur en de regelmatige en snelle afhandeling van de productie (en niet-productie) volgens de SLA's te garanderen.
 • In het kader van de activiteiten gelinkt aan veranderingen ('Change'): valideert hij/zij op voorhand de verschillende uit te voeren activiteiten (Runbooks, vereiste machtigingen ...), voert ze uit en geeft de betrokken partijen feedback over hun verloop (stand van zaken, lessons learnt, voorstellen voor verbeteringen in het Runbook ...). Als die activiteiten niet duidelijk genoeg zijn en niet verklaard kunnen worden of als de nodige machtigingen niet verleend werden, kan hij/zij beslissen om de 'Change' proactief te annuleren op basis van objectieve argumenten en deelt hij/zij deze beslissing zorgvuldig en snel aan alle betrokken partijen mee.
 • Controleert en valideert dagelijks de technische en functionele staat van de in de kantoren gebruikte tools in het kader van de daartoe gemaakte afspraken zodat de kantoren over correct werkende IT-tools beschikken. Kan in dat verband gevraagd worden om incidenten verbonden met de infrastructuur van de kantoren op te lossen binnen of buiten de werkuren (bv. servers heropstarten) in het kader van een end-to-endservice.
 • Evalueert de bijwerking van de procedures voor de oplossing van incidenten in samenwerking met specialisten (Asset Managers enz.), bereidt ze voor en neemt eraan deel. Dit om de terugkerende gebeurtenissen op dezelfde wijze te kunnen beheren (gevalideerde kennis) of om de technische werking ervan beter te begrijpen.
 • Speelt een rol in de Disaster Recovery-processen door deel te nemen aan de validatie van de Continuity Runbooks, de uitvoering en/of coördinatie van bepaalde taken en een aantal technische en functionele technische goedkeuringen.
 • Werkt mee aan de ITIL-processen en handelt als EVM Operator.

Your profile: 

Technisch/Metier:

 • Kan snel overweg met nieuwe technologieën en/of tools
 • Heeft een zeer ruime IT-kennis (toepassingen, besturingssystemen, databases, mainframe ...)
 • Heeft liefst een functionele kennis van de landstalen (Nederlands/Frans)
 • Is in staat om te lezen, te begrijpen en te schrijven in het Engels
 • Kennis van de ITIL-processen

Houding/Gedrag:

 • Goede communicatievaardigheden (nauwkeurige bewoordingen, kan goed overweg met moeilijke interne en externe klanten).
 • Stressbestendig (in staat om prioriteiten te bepalen, sommige noodzakelijke activiteiten kunnen een negatieve impact hebben op de productie).
 • Uitstekend aanpassings- en leervermogen.
 • Proactief (brengt de documentatie bijeen en deelt ze met de teamleden, kan tools of dashboards aanmaken om de activiteiten van het team goed op te volgen ...).

We offer: 

 • De behandeling van uw kandidatuur zal in alle vertrouwelijkheid gebeuren.
 • Een interessante positie met veel uitdagingen in een snel-groeiend bedrijf met internationale uitstraling.
 • Een stimulerende werkomgeving met een zeer goede team spirit, ondersteund door verschillende interne events (teambuilding,...).
 • Een dynamische cultuur die focust op persoonlijke ontwikkeling.
 • Een uitgebreide waaier aan opleidingen en carrièremogelijkheden.

Interested ?

Please apply now !

Apply online

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: txt rtf pdf doc docx.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.