Service Coordinator

De Contraste Europe-Groep schept sterke banden met zijn klanten en biedt een brede waaier van IT-diensten: Consultancy, Application Management en Beheerde Diensten.

De bedrijven van de Groep fungeren als kenniscentrum op een specifiek domein en bouwen een stevig expertisenetwerk uit. Wat sectoren betreft, legt de Groep de klemtoon op financiën, nutsbedrijven, openbare instellingen en niet-commerciële organisaties. De Groep is actief in Luxemburg, België, Frankrijk en Zwitserland.

Ben je dynamisch en gemotiveerd? Geef je graag ondersteuning aan een brede waaier van klanten binnen een internationale context? Dan hebben we een uitdaging op maat voor jou!

We zijn op zoek naar een Service Coordinator voor een van onze klanten in de transportsector.

Categorie

Advisory Services

Fonction

Service Delivery Manager

Language(s)

Nederlands

Référence

200224/0213

Lieu

Brussels

Nous offrons

• De behandeling van uw kandidatuur zal in alle vertrouwelijkheid gebeuren.
• Een interessante positie met veel uitdagingen in een snel-groeiend bedrijf met internationale uitstraling.
• Een stimulerende werkomgeving met een zeer goede team spirit, ondersteund door verschillende interne events (teambuilding,...).
• Een dynamische cultuur die focust op persoonlijke ontwikkeling.
• Een uitgebreide waaier aan opleidingen en carrièremogelijkheden.
• Gerichte opleidingsmogelijkheden voor starters zonder ervaring op de Service Desk zijn mogelijk.

Votre profil

• Bachelor of gelijkwaardig door ervaring Ervaring
• +/- 5 jaar ervaring
• Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels Informaticakennis
• Algemene informatica kennis Andere kennis
• Algemene kennis security technieken Specifieke competenties
• Communiceren: Brengt een boodschap op een effectieve en boeiende manier
• Conflicten hanteren: Heeft de rol als bemiddelaar de verschillende partijen tot constructieve afspraken over de toekomst te brengen
• Relatienetwerken opbouwen en onderhouden: Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn
• Organisatiesensitief handelen: houdt rekening met de impact van het eigen handelen op de andere afdelingen binnen de organisatie
• Voortgang opvolgen: Volgt regelmatig de voortgang van activiteiten van één of meerdere personen op en stuurt bij indien nodig
• Verantwoordelijkheid opnemen: doet voorstellen en neemt acties om problemen aan te pakken en bestaande situaties te verbeteren
• Werken in alle openheid: initieert acties om als groep opener samen te werken
• Geëngageerd zijn: waakt over de naleving van afspraken en stuurt bij waar nodig
• Focussen op de klant: werkt samen met de klant om een goede oplossing te vinden en/of om een probleem op te lossen

Votre rôle

De Service Coördinator zorgt voor ondersteuning van het service management voor Facility Security Management.

• Incident Management: coördinatie van de 1st lijn, 2de lijn en opvolging van de interventie, opvolging van de tickets (dagelijkse opvolging en met behulp van rapportering), …
• Request fulfilment: zie incident management, opvolging van de offerte van de leveranciers (in verband met de SR).
• Opvolging van de leveranciers (constructieve verstandhouding, opvolging van de KPI en SLA’s volgens de methodologie van ITIL)
• Opvolging van de verschillende stakeholders in relatie met de physical security technologie
• Ondersteuning voor de verschillende RUN projecten
• Problem/Change/Incident Management Proces, Continuous Service Improvement
o Is SPOC eens het product in gebruik genomen is zowel voor de klant als intern.
o Onderhoudt de relatie met de klant en bouwt deze verder uit
o Staat bij incidenten en Service Request in voor de communicatie naar en met de klant
o Geeft toelichting aan de klant over geplande interventies en onderhandelt met de klant het tijdstip en de duur van de geplande onderbrekingen.
• Communicatie van SLA’s
o Verantwoordelijk voor de eindredactie en communicatie KPI rapporten (gebaseerd op de SLA’s)
o Deelname aan /vertegenwoordiging in meetings in het kader van operationeel en tactisch overleg
o Doet review voor communicatie naar klant; gaat na of de nodige informatie opgenomen is en of de tekst begrijpbaar is voor de klant
o Verdeelt volgende rapporten:
 de stabiliteitsrapporten (tussentijds en maandelijks)
 de KPI-rapporteringen
 de geplande interventies
 ad hoc rapporten op vraag van de klant
o Beheert de distributielijsten voor communicaties (interventies, KPI rapporten, Stabiliteitsrapporten)
• Continuous Improvement
o Capteert de verbeteringsvoorstellen vanuit de klant met betrekking tot de bestaande service en communiceert deze intern. Volgt op en verzorgt de communicatie naar de klant hieromtrent.
o Formuleert zelf verbeteringsvoorstellen met het oog op het leveren van een optimale dienstverlening aan de klant.
o Coördineert de overname van het onderhoudscontract
o 1st lijn & 2de lijn coördinatie en Knowledge Management van deze lijnen

• Kennisbeheer
o Het beheren/bewaken van de kennis m.b.t. dienstverlening aan de toegewezen klant en de daar bijhorende applicaties. Eventuele kennis risico’s identificeren en acties ondernemen.
o Voldoende kennis opbouwen m.b.t. de kernactiviteiten van klant zodat men met voldoende inzicht en geloofwaardigheid advies kan geven.
o Op de hoogte zijn/blijven van best-practica/trends in de markt. → ITIL V3 + ITIL V4 – Foundation+OSA is een voorwarde.