Denodo Services

Denodo services Contraste

Werken met een team van deskundigen.

logo-denodo

La multiplication des sources de données et les risques croissants en termes de sécurité sont des exemples d’une gestion des données de l’entreprise qui devient toujours plus complexe. Cela ne réduit pas pour autant les besoins d’accès aux données des équipes métier. Au contraire, ceux-ci se multiplient. 

Les entreprises se trouvent donc face à de nombreux enjeux :

  • Simplifier le Système d’Information et renforcer les référentiels
  • Supporter les experts data tout en protégeant les données opérationnelles
  • Adapter l’IT a un écosystème en pleine mutation & rester interopérable
  • Apporter de l’autonomie à tous les départements
  • Garantir la sécurité et la bonne gouvernance des données
  • Equiper les équipes dans un contexte de budgets limités

Contraste vous accompagne dans la définition d’une meilleure gouvernance de données et la sécurisation de votre Système d’Information grâce au passage à la virtualisation des données. Dans ce domaine, Denodo est la plateforme leader du marché. 

               

Wat is Data Virtualization ?

Datavirtualisatie is een logische gegevenslaag die alle bedrijfsgegevens in verschillende systemen integreert. Het beheert alle beschikbare gegevens om ze centraal te beveiligen en te beheren, en ze vervolgens in realtime aan zakelijke gebruikers te leveren. In tegenstelling tot ETL-oplossingen, waarbij gegevens worden gerepliceerd, laat de virtualisatielaag de gegevens in de bronsystemen en toont alleen een geïntegreerd beeld van alle gegevens aan de gebruikers.

Voor het eerst is er een technologie waarmee u een strategie voor het leveren van gegevens kunt implementeren:

  • Onafhankelijk van de bronnen waar u uw gegevens opslaat en verwerkt
  • Onafhankelijk van de verbruikende toepassingen
  • Onafhankelijk van de plaats van inzet

Gemakkelijke toegang tot gegevens

Met een replicatievrije aanpak bieden gegevensvirtualisatie gebruikers toegang tot informatie in real time. Naar schatting wordt de toegangstijd tot de gegevens met 30% verkort in vergelijking met ETL.

Alle gebruikers hebben op één plaats toegang tot alle gegevens, die in een aantal gestandaardiseerde formaten via alle gangbare toepassingen beschikbaar zijn.

Data Virtualisatie levert aantoonbaar een verhoging van meer dan 300% op in de productiviteit van eindgebruikers. Het levert namelijk gegevens in real time, zodat zakelijke gebruikers tijdens hun normale activiteiten toegang hebben tot de meest recente gegevens.

Gegevensbeheer en -bescherming

We geven advies over de implementatie van de noodzakelijke stappen voor goed gegevensbeheer. We ondersteunen je ook bij het definiëren van controlecommissies, rollen en verantwoordelijkheden, beleid of externe controleregels, beveiligings- en privacyregels.

Door één enkel toegangspunt tot alle gegevens te bieden, stelt de virtualisatielaag architecten in staat gegevens centraal te beheren en te beveiligen. Architecten kunnen data governance regelen om strenge toegangscontroles af te dwingen en de oplossing integreert met IdP, SSO en AD-systemen.

Het isoleert kritieke bronsystemen van gebruikers en toepassingen om onbedoelde gegevenswijzigingen te voorkomen.

Flexibiliteit

Gegevensvirtualisatie maakt het mogelijk verwerking en opslag te scheiden van de levering van gegevens. Het biedt de flexibiliteit om de back-end te veranderen zonder dat dit gevolgen heeft voor de business.

Datavirtualisatie stelt data-architecten in staat moderne architecturen te ontwerpen door de complexiteit van de toegang tot gegevens uit talloze bronnen te abstraheren.

Zij zijn ook in staat om zich behendig aan te passen aan snel veranderende bedrijfsbehoeften.

Besluitvorming

Het maakt de toepassing mogelijk van voorspellende en prescriptieve analyse met gebruikmaking van alle beschikbare gegevens.

Het stelt bedrijfsleiders in staat snel beslissingen te nemen, concurrerend te zijn en de bedrijfsprestaties te verbeteren, en tegelijkertijd geld te besparen (verkooprapporten genereren, teambelasting, enz.)

Kostenbesparingen

De besparingen houden verband met snellere ontwikkelings- en testcycli (-80%), hergebruik van dataservices, betere - en vroegere - betrokkenheid van belanghebbenden van het bedrijf en snellere winstgevendheid dank zij de gegevens.

Het leidt ook tot besparingen op de kosten voor softwarelicenties (toepassingen, ETL, database, opslaginfrastructuur).

Support, evoluties en industrialisatie

Wij begeleiden u bij de uitbreiding van de oplossing naar andere domeinen of nieuwe gegevensbronnen, bij regelmatige ondersteuning van de teams zodat de oplossing altijd aan de verwachtingen voldoet.

Er is steeds een team beschikbaar om u te helpen technische problemen of problemen met het gebruik van het platform op te lossen.