IT & Business Advisory

Uw strategie en innovaties ondersteunen

Uw strategie en innovaties ondersteunen.

Voor welke uitdagingen staat uw onderneming als ze haar visie wil implementeren ?

Een vernieuwende en efficiënte strategie definiëren

Een vernieuwende en efficiënte strategie definiëren

 • Een strategie definiëren die in een disruptieve wereld standhoudt.
 • De stabiliteit en veiligheid van de IT-diensten duurzaam waarborgen.
 • Voor de evolutie van de infrastructuur en toepassingen de juiste beslissingen nemen.
Mijn onderneming (meer) agile maken

Mijn onderneming (meer) agile maken

 • De " Agile” spirit voelbaar maken in alle aspecten van mijn organisatie.
 • Mijn bedrijfsprocessen efficiënter en tegelijkertijd minder duur maken.
 • De mensen in mijn onderneming de kans geven om zich te ontplooien zodat ze voelen dat ze erbij horen.
IT-kosten onder controle houden

IT-kosten onder controle houden

 • Mijn portefeuille van dienstverleners herstructureren en vereenvoudigen om minder en beter te besteden.
 • Bepalen wat mijn noden zijn, en een bestek opstellen dat aan de van kracht zijnde reglementeringen voldoet.
 • De offertes van dienstverleners beheren en analyseren, de voor mijn noden en budget beste keuzes maken.
De verandering in mijn organisatie beheren

De verandering in mijn organisatie beheren

 • Het belang en de noodzaak van verandering inschatten en bepalen welke voordelen ik daarvan verwacht.
 • De communicatie beheren om de teams beter te begeleiden bij elke stap van de verandering.
 • De opleiding en omschakeling van mijn medewerkers organiseren.
 • Verandering verzoenen met de vereiste continuïteit die voor mijn diensten is.
Een doeltreffende governance invoeren

Een doeltreffende governance invoeren

 • Voor elke medewerker bepalen welke taken en verantwoordelijkheden voor hem geschikt zijn, en mensen aanstellen.
 • Bepalen wat ik nodig heb om vergaderingen doeltreffender te maken : onderwerp/doelstellingen, deelnemers, frequentie, locatie.
 • De vergaderingen opvolgen d.m.v. verslagen om snel te kunnen nagaan welke acties ondernomen moeten worden.

Verandering is er overal.

Markten, technologie en consumptietrends. Dankzij onze ervaring op het terrein kunnen onze volleerde adviseurs u nuttige raad geven zodat u de uitdaging van een “agile”, duurzame en rationele strategie kunt aangaan.