IT & Business Advisory

Uw strategie en innovaties ondersteunen

Uw strategie en innovaties ondersteunen

Ervaren IT-consultants om uw transformaties te ondersteunen 

Verandering is overal: in markten, technologieën en consumptiepatronen. Het definiëren van een effectieve IT-strategie die voldoet aan de bedrijfsbehoeften is een echte uitdaging. Om u te helpen uw visie te implementeren, bieden wij u IT-adviesdiensten aan. Dankzij onze ervaring in het veld zullen onze consultants u nuttig adviseren om te slagen in de uitdaging van een flexibele, duurzame en redelijke strategie. 

Onze services dekken al uw IT en bedrijfsadvies behoeften om uw bedrijf innovatief en duurzaam te maken. 

Voor welke uitdagingen staat uw bedrijf bij het implementeren van zijn visie? 

Het begrijpen en vinden van oplossingen voor zakelijke uitdagingen is het dagelijkse leven van onze consultants. We ondersteunen uw IT afdelingen om hen te helpen de visie van uw bedrijf te implementeren. 

Een vernieuwende en efficiënte strategie definiëren

Een vernieuwende en efficiënte strategie definiëren

 • Een strategie definiëren die in een disruptieve wereld standhoudt.  
 • De stabiliteit en veiligheid van de IT-diensten duurzaam waarborgen.  
 • Voor de evolutie van de infrastructuur en toepassingen de juiste beslissingen nemen. 
Mijn onderneming (meer) agile maken

Mijn onderneming (meer) agile maken

 • De “agile” spirit voelbaar maken in alle aspecten van mijn organisatie.  
 • Mijn bedrijfsprocessen efficiënter en tegelijkertijd minder duur maken.  
 • De mensen in mijn onderneming de kans geven om zich te ontplooien zodat ze voelen dat ze erbij horen. 
IT-kosten onder controle houden

IT-kosten onder controle houden

 • Mijn portefeuille van dienstverleners herstructureren en vereenvoudigen om minder en beter te besteden.  
 • Bepalen wat mijn noden zijn, en een bestek opstellen dat aan de van kracht zijnde reglementeringen voldoet.  
 • De offertes van dienstverleners beheren en analyseren, de voor mijn noden en budget beste keuzes maken.  
De verandering in mijn organisatie beheren

De verandering in mijn organisatie beheren

 • Het belang en de noodzaak van verandering inschatten en bepalen welke voordelen ik daarvan verwacht.  
 • De communicatie beheren om de teams beter te begeleiden bij elke stap van de verandering.  
 • De opleiding en omschakeling van mijn medewerkers organiseren.  
 • Verandering verzoenen met de vereiste continuïteit die voor mijn diensten is.  
Een doeltreffende governance invoeren

Een doeltreffende governance invoeren

 • Voor elke medewerker bepalen welke taken en verantwoordelijkheden voor hem geschikt zijn, en mensen aanstellen.  
 • Bepalen wat ik nodig heb om vergaderingen doeltreffender te maken: onderwerp/doelstellingen, deelnemers, frequentie, locatie.  
 • De vergaderingen opvolgen d.m.v. verslagen om snel te kunnen nagaan welke acties ondernomen moeten worden.  

Onze IT & Business adviesdiensten 

IT advies, methodologische ondersteuning, assistentie, analyse, coaching, beschikbaarstelling van middelen, implementatie ... De consultancy diensten die wij aanbieden stellen u in staat uw teams en uw projecten te ondersteunen, van strategisch denken tot en met de implementatie. Ontdek in detail de diensten die we aanbieden in de onderstaande paragrafen.