SIAM (Service Integration and Management)

Amsit

Het beheer van vele IT-dienstverleners vereenvoudigen.

U moet uw klanttevredenheid verbeteren en de totale kosten en schaalvoordelen optimaliseren door service te verlenen aan de business. Verder wil u de klemtoon leggen op de consistentie van beheer, governance en bestuur en de servicekwaliteit verbeteren. En dus wil u taken en verantwoordelijkheden duidelijk omschrijven.

Dan is Service Integration and Management (SIAM) precies wat u nodig hebt. Het objectief is onze klanten één enkel zichtbaarheids- en controlepunt bieden voor het servicebeheer en de verstrekking van alle diensten door dienstverleners.

Amsit wil de voordelen van hoogkwalitatieve multi-sourcing van diensten combineren met de eenvoud van single-sourcing; zo blijven de risico’s die inherent zijn aan benaderingswijzen met verschillende bronnen, tot een minimum beperkt en is de klant van de diensten zich niet bewust van de complexiteit van de toeleveringsketen.

De combinatie van ons pragmatische inzicht in methodologieën – in hoofdzaak ITIL, Cobit en 6 Sigma – en onze 25 jaar ervaring in operationele praktijken vormen onze belangrijkste meerwaarde.

Coördinatie van de dienstverleners

Amsit coördineert het verstrekken, de integratie en de interoperabiliteit van verschillende diensten en dienstverleners.  

Wij zorgen voor de vereiste consistentie inzake governance, zekerheid en management van deze vele dienstverleners en diensten. Onze diensten zijn extern, intern of een combinatie van beide.  

Management van de dienstverlening

Amsit neemt de “end-to-end”-aansprakelijkheid op zich voor de uitvoering en verstrekking van IT-diensten aan de gebruikers, ongeacht het aantal en de aard van de dienstverleners.  

Wij zorgen voor een geoptimaliseerd dienstverlenerscontract en een consistent management van de prestaties van de dienstverleners. Er zullen meer diensten beschikbaar zijn en incidenten zullen sneller opgelost worden.  

Externe dienstverlener of als deel van een team

Amsit kan Service Integration and Management-diensten verstrekken als externe dienstverlener of mee ondersteunende diensten verstrekken op het niveau van uw Service desk.  

U beslist wat de beste oplossing is voor uw onderneming, afhankelijk van uw context, uw team en uw noden. We zijn 100% flexibel.  

Verband tussen de noden van de business en IT-diensten

Uw business ontwikkelen is uw grootste prioriteit. Ons team zal zich erop concentreren dat de IT-diensten effectief en doeltreffend aan de noden van de business tegemoetkomen.  

Dankzij zijn team van technisch deskundigen en een goede kennis van een aantal sectoren, verzekert Amsit de nodige governance over de dienstverleners, ten gunste van de business.