In tijden waarin ziekenhuizen samensmelten en de zorg zich specialiseert, herziet de gezondheidssector zijn positionering, werkt hij aan zijn zichtbaarheid en ontwikkelt hij nieuwe online diensten. De digitalisering van het patiënten traject is een prioriteit in de transformatie, maar ze moet gepaard gaan met een nog grotere beveiliging van gevoelige gegevens, wat door de GDPR fundamenteel is geworden.

Voor Contraste staan interactie en personaliseren centraal in de oplossingen voor de patiënten, die graag betrokken wille zijn bij de opvolging van hun zorg. Op die manier genieten zij mee van een betere kennisdeling door de actoren uit de gezondheidszorg. In deze sector steunt waarde creatie dus niet langer uitsluitend op de behandelingen en medische voorzieningen. Contraste creëert effectieve kansen om te innoveren op het vlak van de diensten en de gezondheidsbevordering.

We begeleiden ook nog een andere hoofdrolspeler in de gezondheidszorg: ook de ziekenfondsen willen hun processen vereenvoudigen en online diensten ontwikkelen. Dankzij het online kantoor kan de patiënt voortaan zijn dossier volledig online opvolgen. Hij kan ook rechtstreeks via zijn smartphone aanvragen tot terugbetaling indienen, opdat deze sneller verwerkt worden; zo wordt dematerialiseren voor het ziekenfonds synoniem van grotere efficiëntie.

Contraste biedt de actoren uit de gezondheidszorg een zeer brede waaier van diensten :