Cloud & NextGen Platforms

TDJ begeleidt u op uw weg naar de digitale platforms van de nieuwe generatie

TDJ begeleidt u op uw weg naar de digitale platforms van de nieuwe generatie.

Experts voor uw overgang naar de Cloud 

Wilt u uw IT-infrastructuur moderniseren? Wilt u meer weten over Microsoft Azure of Amazon Cloud? The Digital Journey (TDJ), een innovatief bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Contraste-groep, ondersteunt bedrijven van elke omvang en uit alle sectoren bij de implementatie van Cloud platforms met focus op kostenreductie en productiviteitsverbetering. 

Voor welke uitdagingen staat uw onderneming als ze de stap naar de Cloud wil zetten?

Alle organisaties stellen vandaag de vraag om te migreren naar de Cloud. Het is belangrijk dat dit project voldoet aan uw doelstellingen. Als het vaak gaat om het verlagen van kosten, streeft u ook naar meer responsiviteit voor uw IT team en een betere ervaring voor uw medewerkers. En dit project moet ook de ontwikkeling op lange termijn mogelijk maken... 

Mijn kosten drukken

Mijn kosten drukken

 • Mijn digitale transformatie realiseren zonder dat het globale budget de hoogte ingaat.
 • De TCO (Total Cost of Ownership) verlagen en besparen door de toepassingen van mijn onderneming naar de Cloud te migreren.
 • In mijn organisatie middelen vrijmaken om te investeren in de digitalisering.
De “Time to Market?” inkorten

De “Time to Market?” inkorten

 • Snel op verzoeken van klanten inspelen door op korte tijd nieuwe toepassingen te implementeren.
 • De cycli voor de ingebruikname aanzienlijk verkorten dankzij Cloud- en DevOps-oplossingen.
 • Een nieuwe toepassing in enkele uren tijd online plaatsen, de evolutie van de markt op de voet volgen.
Mijn productiviteit en rentabiliteit verhogen

Mijn productiviteit en rentabiliteit verhogen

 • Processen analyseren en beter begrijpen dankzij toepassingscomponenten met een meerwaarde: IoT, Machine Learning, BI, … 
 • De teams productiever maken door de invoering van interne en externe communicatie- en samenwerkingstools.
 • Via performante tools sommige processen automatiseren, digitaliseren.
De gegevens nog beter beschermen, conform zijn met de GDPR

De gegevens nog beter beschermen, conform zijn met de GDPR

 • De documenten met het hoogst mogelijke veiligheidsniveau beschermen en de toegangen controleren.
 • Persoons- en gevoelige gegevens identificeren, klasseren, beschermen en bewaken en dat, op alle platforms.
 • De risico’s dat mijn organisatie niet conform is, inschatten en beheren.
Mijn “Callcenter”-processen optimaliseren

Mijn “Callcenter”-processen optimaliseren

 • De recentste technologieën gebruiken om het contactcentrum van mijn onderneming intelligenter en dynamischer te maken en het verder te automatiseren.
De werknemers mobieler maken

De werknemers mobieler maken

 • De werknemers in staat stellen om toegang te verschaffen tot hun documenten, ongeacht hun werkuitrusting, op om het even welk ogenblik, maar steeds et een hoog beveiligingsniveau: thuis werken, flexdesk, op reis, …

Advies en expertise tot uw dienst 

Ontdek hoe TDJ u ondersteunt bij het migreren van uw applicaties naar de Cloud en naar de nieuwste generatie digitale platforms. We analyseren uw omgeving, bevelen de beste technologieën aan en ondersteunen u op de lange termijn met ondersteunende services op hoog niveau.