Cloud & NextGen Platforms

TDJ begeleidt u op uw weg naar de digitale platforms van de nieuwe generatie

TDJ begeleidt u op uw weg naar de digitale platforms van de nieuwe generatie.

Voor welke uitdagingen staat uw onderneming als ze de stap naar de Cloud wil zetten?

Mijn kosten drukken

Mijn kosten drukken

 • Mijn digitale transformatie realiseren zonder dat het globale budget de hoogte ingaat.
 • De TCO (Total Cost of Ownership) verlagen en besparen door de toepassingen van mijn onderneming naar de Cloud te migreren.
 • In mijn organisatie middelen vrijmaken om te investeren in de digitalisering.
De “Time to Market ” inkorten

De “Time to Market ” inkorten

 • Snel op verzoeken van klanten inspelen door op korte tijd nieuwe toepassingen te implementeren.
 • De cycli voor de ingebruikname aanzienlijk verkorten dankzij Cloud- en DevOps-oplossingen.
 • Een nieuwe toepassing in enkele uren tijd online plaatsen, de evolutie van de markt op de voet volgen.
Mijn productiviteit en rentabiliteit verhogen

Mijn productiviteit en rentabiliteit verhogen

 • Processen analyseren en beter begrijpen dankzij toepassingscomponenten met een meerwaarde: IoT, Machine Learning, BI, … 
 • De teams productiever maken door de invoering van interne en externe communicatie- en samenwerkingstools.
 • Via performante tools sommige processen automatiseren, digitaliseren.
De gegevens nog beter beschermen, conform zijn met de GDPR

De gegevens nog beter beschermen, conform zijn met de GDPR

 • De documenten met het hoogst mogelijke veiligheidsniveau beschermen en de toegangen controleren.
 • Persoons- en gevoelige gegevens identificeren, klasseren, beschermen en bewaken en dat, op alle platforms.
 • De risico’s dat mijn organisatie niet conform is, inschatten en beheren.
Mijn “Callcenter”-processen optimaliseren

Mijn “Callcenter”-processen optimaliseren

 • De recentste technologieën gebruiken om het contactcentrum van mijn onderneming intelligenter en dynamischer te maken en het verder te automatiseren.
De werknemers mobieler maken

De werknemers mobieler maken

 • De werknemers in staat stellen om toegang te verschaffen tot hun documenten, ongeacht hun werkuitrusting, op om het even welk ogenblik, maar steeds et een hoog beveiligingsniveau: thuis werken, flexdesk, op reis, …