Advies in digitale transformatie

Advies in digitale transformatie

Uw digitale

transformation versnellen.

Dat digitalisering alomaanwezig is, lijdt niet de minste twijfel meer. Ze is in uw privé- en beroepsleven dan ook niet meer weg te denken. Als u technologieën als hefboom voor waardecreatie wil gebruiken, is het soms moeilijk om koers te houden. Welke processen of producten moet u aanpassen ? Welke oplossingen moet u gebruiken ? Hoe kunt u de innovatie versnellen? Hoe kunt u er uw medewerkers bij betrekken ?

Om u te helpen om een evenwicht te vinden tussen interne en externe digitalisering, om digitale en economische prestaties met elkaar te verzoenen én uw digitale investering rendabel te maken, staat Contraste Digital tijdens het volledige proces aan uw zijde.

Agile-transformatie

Agile worden betekent dat u keuzes moet maken, werkmiddelen moet selecteren en implementeren, rekening moet houden met de mogelijkheid dat uw medewerkers terughoudend zijn ten overstaan van de verandering ... De stap zetten zonder daarbij het juiste advies te krijgen, kan al snel ontmoedigen.

Wij hebben een Agile Maturity Model ontwikkeld dat u helpt om te weten waar u staat. Wij helpen u om een roadmap te ontwikkelen waarmee u een Agile IT-organisatie kunt worden en het DevOps-paradigma kunt bereiken waarin de levenscyclus van de toepassing helemaal is geïntegreerd.

Wij coachen u om u te helpen om van uw transformatie een onbetwist succes te maken.

Digital ervaring

Wij gebruiken een pragmatische methode gebaseerd op een Digital Maturity Model dat u helpt om te bepalen waar u staat, waar u naartoe moet en hoe u daar kunt geraken met uw strategie en middelen.

Op basis van deze analyse leggen wij u gepersonaliseerde totaaloplossingen en -diensten voor: mobiele toepassingen, sociale aspecten, website, digital experience platforms, web analytics, cloud, …

Als digitaal bureau helpen wij u om de verwachtingen van uw gebruikers en uw doelstellingen op elkaar af te stemmen.

Businessanalyse

Aan de hand van ons Business Analysis Maturity Model werken wij samen het doeltreffendste opleidings- en transformatieprogramma uit. In overleg met uw teams

bepalen wij de normen en maken wij de weg vrij voor oplossingen die voor uw zaken een effectieve katalysator zijn.

IT-Governance

Wij kunnen u helpen om uw IT-processen te verbeteren, uw IT-kosten te drukken, uw IT-servicecatalogus samen te stellen, een service level agreement te definiëren en op te volgen, lean IT toe te passen, de IT-informatiesystemen te beheren.

Overgang naar de cloud

Staan sommige van uw toepassingen al op de cloud terwijl andere nog op servers staan die u zelf beheert? Waarschijnlijk zit u met heel wat vragen. Moeten kritieke toepassingen ter plaatse blijven? Of moeten ze naar de cloud gemigreerd worden of in de cloud opgeslagen worden? Hoe kunt u deze verschillende mogelijkheden optimaal benutten? Kunnen deze nieuwe oplossingen maken dat uw gegevens gemakkelijker beschikbaar zijn? Zorgen ze voor een grotere flexibiliteit?

Contraste Digital put uit een ruime ervaring met privé- en openbare clouds, om u te helpen om de juiste beslissingen te nemen en de juiste oplossingen uit te werken. We helpen u ook om een overgangsroadmap op te maken en de migratie naar de nieuwe infrastructuur uit te voeren.

UX Design

Bij UX design ligt de klemtoon op de gebruikerservaring. Dit totaalproces houdt rekening met de content, het design, de webarchitectuur, ... opdat de internetter makkelijk zijn doel bereikt (aankoop, opzoeken van informatie, ...).

Wij helpen u om de juiste vragen te stellen opdat uw website of toepassing voldoet aan uw verwachtingen én aan die van uw doelgroepen.