Agile/SAFe coaching

Uw organisatie agile maken

Uw organisatie agile maken.

Organisaties kunnen in de wereld van vandaag niet meer zonder agility.

Aanpasbaarheid van mensen en processen, een snel veranderend management, korte besluitvormingstrajecten, voortdurend evoluerende verwachtingen van markt en business, constant aangepast wettelijk kader, onzekerheden in de algemene economische context, maken het noodzakelijk om “change” als een normale en positieve gebeurtenis te beschouwen.

Contraste Europe heeft massaal geïnvesteerd om zijn personeel op te leiden en het de nodige ervaring te bezorgen op het vlak van agile structuren – SCRUM, Kanban – en verwante benaderingen zoals Extreme Programming, Lean of DEVOPS.

Meer dan vijftien van onze managers en teamleden hebben een SAFe-certificaat, het Scaled Agile Framework voor ondernemingen.

We coachen onze klanten en leiden ze op, we dragen actief bij tot hun agile transformatie en we doen er alles aan opdat ze een maximaal voordeel halen uit de toepassing van Agile-concepten.

Agile coaching

Onze gecertificeerde Agile-deskundigen helpen u om te bepalen hoe u het Agile-concept efficiënt in uw organisaties kunt toepassen, ze adviseren u bij elke stap over de richting die u moet uitgaan en over de fouten die u moet vermijden. 

SAFe coaching

Onze gecertificeerde SAFe-agilists helpen u om inzicht te verwerven in de SAFe-concepten zodat uw onderneming sneller en met minder inspanningen oplossingen kan uitwerken. Ze geven u advies over welke acties u moet ondernemen om SAFe in uw organisatie te implementeren. 

Delegatie van producteigenaars, Scrum-masters

Contraste Europe stelt mensen met ervaring ter beschikking van uw organisatie, waar zij de rol spelen van producteigenaars of Scrum-masters, twee belangrijke taken die ertoe bijdragen dat uw agile/scrum-projecten een succes worden. 

Delegatie van agile-minded toepassingsontwikkelaars

Bijna al onze ontwikkelaars hebben een agile-ontwikkeling achter de rug en werken dan ook effectief volgens deze aanpak.  

We kunnen deze ontwikkelaars inschakelen om mee te werken aan uw projecten.  

Agile contracten opstellen

De Agile-benadering is een heuse uitdaging voor ontwikkelingsprojecten: nieuwe functionaliteiten worden geleidelijk aan toegevoegd, Sprint per Sprint, in tegenstelling tot de traditionele methode, waarbij elk aspect van de geplande oplossing bij het begin van de ontwikkelingsfase wordt bepaald.  

Bijgevolg sluiten traditionele contracten (vaste kosten & overeengekomen maximumprijs; duur) niet bij de Agile-visie aan.  
Contraste is vertrouwd met Agile-contracten en adviseert u opdat elk contract optimaal geformuleerd wordt en zo uw belangen beschermt.