IT Procurement

Helpful Tips

Uw relatie met uw leveranciers leiden en optimaliseren.

Leveranciers selecteren en de contractuele betrekkingen organiseren opdat ze optimaal opbrengen, en de juiste stakeholders bij uw organisatie betrekken om de beslissingsgoedkeuring veilig te stellen, zijn twee van de grootste uitdagingen voor de IT Manager.

Almaar veranderende technologie en businessnoden, vereisten inzake functies enerzijds en prestaties anderzijds, beheer van leveranciersrisico’s, agility in uw infrastructuur en toepassingen, kostencontrole, efficiënte contracten, beheer van aanbestedingsprocedures van RFP (Requests For Proposals) tot levering, zijn stuk voor stuk aspecten die de complexiteit van de opdracht illustreren.

Contraste Europe heeft een jarenlange ervaring in het realiseren van aanbestedingsopdrachten voor grote organisaties: een RFP-proces sturen vanaf de oorspronkelijke analyse tot de aanwijzing van de leveranciers, gestructureerde project- of dienstencontracten opstellen, SLA en boetesystemen definiëren, ervoor zorgen dat wetten en reglementeringen nageleefd worden, enz.

RFP Management

Wat moet er in een RFP opgenomen worden? Hoe identificeer je mogelijke leveranciers? Welke wetten en voorschriften zijn van toepassing? Het RFP-proces moet in verschillende stappen en op verschillende niveaus worden gerealiseerd en het moet strikt opgevolgd worden.  

Onze senior deskundigen staan u bij in elke fase van het proces: de draagwijdte omschrijven van de dienst die moet worden verstrekt, workshops om te bepalen wat de noden en budgettaire restricties zijn en welke toepasselijke wetten en voorschriften van toepassing zijn, de RFP uitschrijven en het dossier samenstellen, offertes van leveranciers beoordelen, ...  

Contract met de leverancier

Bij een aanbesteding is het essentieel dat alle partijen hun respectieve verplichtingen nakomen. Contraste Europe heeft ervaren medewerkers die uw onderneming kunnen helpen bij het opmaken van het contract met de leveranciers. Ze kunnen u op verschillende vlakken bijstaan: de doelstellingen van uw contracten bepalen, de planning strikt opvolgen om tijdig tot ondertekening over te kunnen gaan, maar ook, o.a., leveranciersrisico’s identificeren, een structuur voor het contract definiëren, met de leveranciers spreken.  

Als voorbeeld van onze expertise heeft een belangrijke universiteit gekozen om al hun IT-offerteaanvragen en -contracten voor een periode van vier jaar aan ons toe te vertrouwen.  

IT-kosten-batenanalyse

Onze deskundigen analyseren uw huidige IT-infrastructuur, toepassingen en diensten en adviseren u over de manier waarop u het niveau en de kwaliteit van uw diensten kunt verbeteren, uw kosten kunt drukken of minstens een betere kijk op uw kosten kunt hebben.  

Enkele voorbeelden: analyse van de levenscyclus van infrastructuur & toepassingen, planning van te verwachten uitgaven, berekening van een TCO, analyse van aanwerving vs. leasing vs. cloud (IaaS/PaaS/SaaS), ...  

C-Level Aankoop Advies

Onze deskundigen kunnen de C-Level Managers in uw organisatie adviseren over beste praktijken en inzichten om uw aanbestedingsbeleid te optimaliseren.  

Verschillende werkwijzen zijn mogelijk: gesprekken van persoon tot persoon, voorstelling van concepten en benaderingswijzen, rapporten, marktonderzoeken, ...  

Wij passen uw huidige besluitvormingsproces aan en bieden u het beste van onze ervaring.