Gegevensbeheer

Image à changer

Geef uw gegevens waarde.

Les données d'une société sont aujourd'hui reconnues comme possédant une valeur au même titre que les revenus. Dans une société "Data Driven", la gestion de la donnée n'est plus laissée uniquement dans les mains du service informatique. Le Chief Data Officer - CDO - administre cette valeur à travers l'activité de Data Governance.

Contraste conseille les entreprises dans la mise en place d'une ou plusieurs étapes nécessaires à une bonne gouvernance des données. Notre objectif est notamment de définir les comités de contrôle, les rôles et responsabilités (data owner, data steward, ...), les policies ou les règles de contrôle externes (GDPR par exemple), les règles de sécurité et privacy ou encore de mettre en place une politique de change management.

Nos consultants techniques mettront en place des systèmes spécifiques visant à cette gouvernance de données optimale.

Data Quality

Om een goede data governance te kunnen garanderen, moet uiteraard eerst de kwaliteit van de gegevens verbeterd worden. Voor een stuk worden de gegevens al geoptimaliseerd in de Data Integration-fase, maar als de algoritmen voor automatische correctie hun grenzen bereikt hebben, is menselijke tussenkomst noodzakelijk.  

Om de juistheid, volledigheid, samenhang en ontdubbeling van de gegevens te beheren voert Contraste samen met u een strategie in en realiseert het de verschillende controles.  

Contraste helpt u vervolgens bij de invoering van een architectuur waarmee de gegevens gecorrigeerd kunnen worden, maar waarmee ook regelmatig de kwaliteit van de gegevens wordt gemeten.  

Metadata en Data Catalog

Als uw onderneming van aanzienlijke omvang is, moet u over een systeem beschikken dat elk gegeven in verschillende dimensies definieert: processen en gegevensbronnen, verantwoordelijke, informatietype, verwante beperkingen, vertrouwelijkheidsgraad, ...  
Wij helpen u bij deze aanpak en bij de invoering van een referencing beleid voor deze “metadata”. Samen met u stellen wij een Business Glossary op, die de businessconcepten en -terminologieën documenteert. Metadata dienen als basis voor het beheer van de kwaliteit van de gegevens en de data governance.  

Met Data Catalog-tools wordt u automatisch geïnformeerd over de verschillende elementen waarmee rekening moet worden gehouden (databanken, ETL-jobs, modelering tools, ...); deze tools groeperen deze informatie ook in een systeem dat voor de CDO bestemd is.  

Reference Data

Sommige gegevenstypes, zoals landcodes en talen, zijn voor de verschillende toepassingen van een onderneming dezelfde. Om een echte data governance te kunnen invoeren en zo veel mogelijk voordeel te halen uit de Business Intelligence of de integratie van toepassingen, moet u de referentiegegevens in één enkele gegevensbron samenbrengen. Zo kunt u de verschillen in codificatie tussen toepassingen beheren. 

Master Data Management (MDM)

Klanten en producten zijn gegevens waarvan de informatie verspreid is over tal van toepassingen en databanken in uw onderneming. Contraste helpt u bij de realisatie van een gecentraliseerd Data Warehouse, Master Data Management genoemd.  

Voor de invoering van een MDM-systeem moet bepaald worden met welke processen een unieke gegevensbron opgemaakt moet worden. Wij creëren daarvoor een vertrouwensbron (trusted source) waarmee die versie van een gegeven wordt gecentraliseerd die de grootst mogelijke kwaliteit heeft.