Applicatie-Integratie

Om uw onderneming “Data Driven” te maken helpt Contraste Europe u bij de interactie met uw bestaande systemen en gebruikt daarvoor verschillende technieken voor de integratie van toepassingen.

Go data driven ! We helpen u bij de interactie met uw bestaande systemen.

ERP, applications métier, bases de données, extranet, site e-commerce, ... une entreprise "Data Driven" se doit aujourd'hui de faire interagit l'ensemble de ses systèmes informatiques. Et aujourd'hui, elle doit aussi être connectée de manière efficace aux plateformes de partenaires et à des systèmes open data.

Au travers de différentes techniques d'Application Integration, Contraste Europe vous accompagne dans la mise en place de l'architecture la plus adaptée à vos besoins. Nous proposons des services d'analyse, de conception d'architecture, de développement de services d'intégration et de support.

L'objectif est de vous permettre de disposer d'un système d'information complètement interconnecté, dont vous pourrez exploiter les données.

Application Integration Models

Contraste beheerst alle integratiemodellen: “point to point” (één toepassing communiceert met alle andere), “Publish Subscribe” (één toepassing communiceert met een onbepaald aantal andere), “Hub and Spoke” (centrale gegevens bundelen alle gegevens die andere toepassingen nodig hebben).

We implementeren synchrone web service calls of technieken voor wachtrijvorming of streaming. De informatie die van en aan verschillende partijen wordt doorgegeven, kan data-of event-georiënteerd zijn, ... Het interactieprotocol kan door de web services gestuurd worden of message oriented zijn. We kunnen uw oplossing on site, in de Cloud en zelfs Serverless implementeren.

Application Coupling

Als er nood is aan integratie naar een toepassing, is het soms verkieslijk om de interactie naar deze toepassing los te koppelen.

Wat de toegangsmethode betreft, wordt bij voorkeur een standaard Rest API onder JSON getoond om integratie door een eigenaars-API te verbergen. Voor het gegevensformaat kan beter een canoniek gegevensmodel worden ingevoerd, om de calling application los te koppelen van de door de called application opgelegde structuur.

Ontwikkelingsnormen

Wij stellen voor dat we de normen voor de ontwikkeling invoeren, maar ook de documentatie over de integratiediensten op ons nemen.

Afhankelijk van wat u nodig hebt, opteren we eerder voor een Design First-aanpak: de documentatie over de behoeften dient voor de ontwikkeling.

Devops

We vragen dat een CI/CD-infrastructuur wordt gebruikt om het ontwikkelingsproces te automatiseren: ontwikkeling, unit tests, automatisering van de oplevering, automatisering van de implementatie in verschillende omgevingen, waarbij rekening wordt gehouden met de Q/A-processen, de integratietests en de monitoring.

Deployment

We nemen de normen in termen van implementatiemethodes in acht. We kunnen on site, in de Cloud, op een “Bare Metal”-server of een virtualized server implementeren.