IT Strategie

IT Strategie

Ga voor een innoverende IT-strategie.

Ondernemingen kunnen vandaag de dag niet anders dan innoverend uit de hoek komen om op een concurrerende en veranderende markt succes te boeken. Een bedrijf moet zich van de concurrentie onderscheiden en opportuniteiten zo snel mogelijk aangrijpen. Daarom moet uw IT-strategie voortvarend zijn en moet u geen genoegen nemen met een voortzetting van wat al bestaat. De combinatie van nieuwe benaderingen & nieuwe technologieën moet bij uw overdenkingen centraal staan.

Ambitieuze doelstellingen verzoenen met kostenbeheersing en stabiliteit van de operaties, dat is de uitdaging. Met een progressieve en gecontroleerde benadering helpt Contraste Europe u om doelstellingen en succesfactoren te identificeren. Wij staan u bij door middel van een brede waaier van adviezen : workshops met het management, definiëring van een strategische governance, gepaste reporting. Ook gegevensbeheer is een van de kernfactoren van een IT-strategie.

Methodologische ondersteuning voor workshops

Onze deskundigen helpen u om uw IT-strategie structureel te definiëren door methodologische elementen van het type “businessanalyse” aan te reiken. Deze aanpak levert gegarandeerd binnen de vooropgestelde termijnen een coherent resultaat op.  

Project Support Office (PSO)

We beschikken over medewerkers met talent voor het opstellen van notulen van vergaderingen. 

Een goede methodologie kan niet zonder een volledige en goed gestructureerde rapportering wil men ideeën nader verklaren, meningen en beslissingen op schrift stellen en garanderen dat alle betrokken partijen de lopende beschouwingen op dezelfde manier begrijpen.  

Advies aangaande nieuwe technologieën

Onze specialisten kunnen u een overzicht geven van de bouwstenen van nieuwe technologieën; tijdens een interactieve sessie kunt u vragen stellen, uw huidige architectuur nader toelichten en suggesties krijgen van strategieën die op uw situatie toegepast kunnen worden.  

Assistentie bij de budgettering

Een belangrijk aspect van een IT-strategie is het budget dat voor de overwogen periode wordt toegekend.  

Dat budget moet gestructureerd zijn en gefinancierd worden. Mogelijke beslissingen moeten in cijfers uitgedrukt en met elkaar vergeleken worden: aankoop of huur/leasing, capex/opex, financiering door eigen middelen of door schuldenlast, overgang naar de Cloud, enz.  

Onze deskundigen kunnen u bijstaan om een betrouwbaar budgettair en financieel kader op te stellen dat uw strategie feilloos ondersteunt.  

Interimmanagement

Onze deskundigen beschikking over professionele en persoonlijke ervaring met het nemen van strategische beslissingen. Zij kunnen in uw organisatie als manager optreden en actief mee strategische beslissingen nemen op het hoogste niveau van uw bestuursorganen en dat, voor een duidelijk afgebakende duur en scope.  

Strategische onderwerpen zijn gevarieerd en welke deskundige gekozen wordt, hangt uiteraard af van de vereisten van de opdracht. Doordat onze deskundigen permanent alle interne competenties van de groep Contraste Europe kunnen inschakelen, staan wij garant voor het interdisciplinaire karakter van onze benaderingen.