IT Strategie

IT Strategie

Ga voor een innoverende IT-strategie.

Aujourd'hui, les entreprises se doivent d'être innovantes pour réussir sur un marché compétitif et changeant. Il est nécessaire pour toute société de se différencier de la concurrence et de saisir rapidement les opportunités. C'est pourquoi votre stratégie IT se doit d'être volontariste, sans se contenter de prolonger l'existant. Vous devez mettre la combinaison des nouvelles approches & des nouvelles technologies au centre de votre réflexion.

Le défi réside dans la capacité à concilier d'une part les objectifs ambitieux et d'autre part la maîtrise des coûts et la stabilité des opérations. Contraste Europe vous aide dans l'identification des objectifs et facteurs de réussite, dans une approche graduelle et contrôlée. Nous vous accompagnons au moyen d'un ensemble de pratiques dont des workshops avec le management, la définition d'une gouvernance stratégique et un reporting adéquat. La gestion des données est également un des axes-clés de la stratégie IT.

Methodologische ondersteuning voor workshops

Onze deskundigen helpen u om uw IT-strategie structureel te definiëren door methodologische elementen van het type “businessanalyse” aan te reiken. Deze aanpak levert gegarandeerd binnen de vooropgestelde termijnen een coherent resultaat op.  

Project Support Office (PSO)

We beschikken over medewerkers met talent voor het opstellen van notulen van vergaderingen. 

Een goede methodologie kan niet zonder een volledige en goed gestructureerde rapportering wil men ideeën nader verklaren, meningen en beslissingen op schrift stellen en garanderen dat alle betrokken partijen de lopende beschouwingen op dezelfde manier begrijpen.  

Advies aangaande nieuwe technologieën

Onze specialisten kunnen u een overzicht geven van de bouwstenen van nieuwe technologieën; tijdens een interactieve sessie kunt u vragen stellen, uw huidige architectuur nader toelichten en suggesties krijgen van strategieën die op uw situatie toegepast kunnen worden.  

Assistentie bij de budgettering

Een belangrijk aspect van een IT-strategie is het budget dat voor de overwogen periode wordt toegekend.  

Dat budget moet gestructureerd zijn en gefinancierd worden. Mogelijke beslissingen moeten in cijfers uitgedrukt en met elkaar vergeleken worden: aankoop of huur/leasing, capex/opex, financiering door eigen middelen of door schuldenlast, overgang naar de Cloud, enz.  

Onze deskundigen kunnen u bijstaan om een betrouwbaar budgettair en financieel kader op te stellen dat uw strategie feilloos ondersteunt.  

Interimmanagement

Onze deskundigen beschikking over professionele en persoonlijke ervaring met het nemen van strategische beslissingen. Zij kunnen in uw organisatie als manager optreden en actief mee strategische beslissingen nemen op het hoogste niveau van uw bestuursorganen en dat, voor een duidelijk afgebakende duur en scope.  

Strategische onderwerpen zijn gevarieerd en welke deskundige gekozen wordt, hangt uiteraard af van de vereisten van de opdracht. Doordat onze deskundigen permanent alle interne competenties van de groep Contraste Europe kunnen inschakelen, staan wij garant voor het interdisciplinaire karakter van onze benaderingen.