Data-architectuur en Analytics

Image à changer

Gegevens omzetten in strategische informatie.

Om de relevantste informatie uit uw gegevens te halen moet u een architectuur en performante tools implementeren. De business verwacht van oplossingen ook dat ze ergonomisch, snel en veilig zijn om deze informatie te bekijken en te analyseren.

Met Business Intelligence, Data Mining en Advanced Analytics helpt Contraste u om essentiële informatie die u nodig hebt om beslissingen te nemen, beschikbaar te maken. Soms zijn verschillende tussenfasen noodzakelijk: Data Architecture, Data Modelling, Data Integration, enz.

Naargelang van uw omgeving kiezen wij de best passende technieken. We implementeren bijvoorbeeld relationele, NoSQL- of Big Data-databanken. De infrastructuur kan On Premise of op de Cloud staan.

Data Architecture

In uw informatiesysteem moet u alle elementen die met de gegevens te maken hebben, begrijpen: toepassingen, databanken, rollen, beveiligde toegang, toegang tot heterogene of geografisch verspreide gegevens, enz.  

De gegevensarchitectuur moet inspelen op de vereisten die eigen zijn aan uw gegevensopslag, en fysieke structuren ontwerpen om gegevens te registreren.  

Soms moet voor de onderneming een Enterprise Data Model worden geïmplementeerd, een specifiek logisch model voor een bepaald domein.  

Als een onderneming deze gegevensarchitectuur diepgaander wil analyseren, kan dat, aan de hand van Data Governance. 

Data Modelling

Met Data Modelling worden de structuur en relaties tussen de verschillende gegevenstypes nauwgezet gedefinieerd. Een dergelijk Data Model wordt opgemaakt om wat al bestaat, te documenteren, maar meer algemeen om het door de business vereiste model te implementeren. De bedoeling is bijvoorbeeld om een business intelligence tool in te voeren, of een unieke gegevensbron te voorzien.  

Data Modelling helpt een onderneming om haar “data assets” te begrijpen. Voor dit zeer formele proces worden specifieke informaticatools geïmplementeerd waarmee het Data Model gedocumenteerd kan worden.  

Contraste helpt u bij de verschillende fasen – behoeften detecteren, analyseren, definiëren – om de Data Models te omschrijven.  

Data Integration

In uw onderneming worden de gegevens in tal van systemen en formaten opgeslagen. Om een gegevensmodel te kunnen invoeren, moet u een specifiek gegevensopslagsysteem creëren op basis van de bestaande gegevensstructuren.  

Contraste Europe stelt zijn expertise ter beschikking inzake de Talend-oplossing, leider op het vlak van open source oplossingen voor gegevensintegratie; met ETL (Extract, Transform and Load) kunnen we uw gegevens uit de verschillende systemen halen, ze transformeren en in een nieuwe databank stoppen. De gegevens worden in batch mode of streaming geconsolideerd, naargelang u informatie in werkelijke tijd nodig hebt of niet.  

Business Intelligence

Uw medewerkers willen in enkele minuten tijd hun eigen verslagen en business intelligence dashboards opmaken, configureren en implementeren. Ze moeten zonder tussenkomst van de IT-afdeling in werkelijke tijd toegang hebben tot geconsolideerde en geanalyseerde informatie.  

Contraste heeft oplossingen voor operationele rapportering, multidimensionale analyse, advanced analytics en Data Mining. Wij begeleiden nu reeds ondernemingen die een groot aantal gegevensbronnen hebben en voor hun complexe informatie nood hebben aan analyse- en interpretatietools.