Talend Services

Image à changer

Werken met een team van deskundigen.

Talend Services

Als Partner van Talend laat Contraste u mee genieten van zijn expertise inzake dé open source- oplossing bij uitstek voor gegevensintegratie.

Uw digitale transformatie kan maar compleet zijn als u gebruik kunt maken van krachtige functies voor gegevensintegratie, maar u moet ook heterogene computeromgevingen snel kunnen integreren, in uw eigen servers of in de Cloud.

In middelgrote en grote ondernemingen is de kwaliteit van gegevens essentieel en de gebruiker moet kunnen beschikken over de gegevens die hij nodig heeft, en die gegevens moeten gedocumenteerd en up-to-date zijn.

Contraste pakt samen met u deze problemen aan d.m.v. Talend Suite: Talend Data Integration, Data Quality, Application Integration, Data Catalog, …

Met Contraste hebt u toegang tot een cluster van gecertificeerde deskundigen die u van a tot z met Talend Suite helpen. Ons kenniscentrum geeft zijn senior en junior consultants via zijn Talend Academy regelmatig opleidingen over de recentste updates.

Installatie en configuratie

Als gecertificeerd Talend-partner installeren en configureren wij uw omgevingen volgens de regels van goed vakmanschap. Geen enkel detail wordt aan het toeval overgelaten. Ons admin system-team, dat ervaring heeft met de implementatie van Talend in uiteenlopende omgevingen, is geheel en al oor voor uw verzoeken.  

Wij bespreken de verschillende opties met u en werken met uw teams samen om de performantste oplossing zo snel mogelijk operationeel te maken. 

Training

Het is noodzakelijk dat uw IT-afdeling volledig autonoom is. Daarom is het ook onze bedoeling om de competenties aan uw team over te dragen zodat het de Talend-oplossing niet alleen kan beheren, maar ook zelf ontwikkelingen kan realiseren.  
 
We leiden uw softwareontwikkelaars op, van de overname van de interface tot de realisatie van specifieke bestanddelen.  
 
We bieden ook opleidingen Talend Administration aan, zodat u zelf gebruikers kunt creëren, de rollen en projecten kunt beheren, jobs kunt publiceren, enz.  

Verder kunnen we voor u ook een opleiding op maat organiseren – een opleiding die aan uw project en uw vaardigheidsniveau is aangepast. 

Coaching

Door uw IT-teams te coachen bieden we u een begeleiding op korte of lange termijn, aangepast aan uw behoeften en bekommernissen.  

We doen u voorstellen om het gebruik van Talend bij u te optimaliseren en uw agility te ontwikkelen en geven u technische aanbevelingen die op onze ervaring gebaseerd zijn.  

Bovendien helpen we onze klanten om voor de Talend-ontwikkelingen documentatie op te stellen, d.m.v. templates, versie beheer, ticketsysteem voor het beheer van de wijzigingen.  

Ontwikkeling

Contraste heeft een team van door Talend gecertificeerde softwareontwikkelaars. In onze Talend Academy krijgen ze regelmatig opleidingen over de recentste updates.  

Modern Devops Infrastructure Setup

We voeren een eigentijdse CI/CD-infrastructuur in om het Talend-ontwikkelingsproces te automatiseren: ontwikkeling, eenhedentests, automatisering van de publicatie, automatisering van de implementatie in verschillende omgevingen, waarbij het Q/A-proces, de integratietests en de monitoring in acht worden genomen. 

Maintenance en Support Talend

Voor een optimaal beheer van uw Talend-toepassing kunt u rekenen op deskundigen die voor u beschikbaar zijn en snel reageren als er problemen opgelost moeten worden en als de nood aan evolutie zich laat voelen.  

Na een fase waarin het bestaande wordt geanalyseerd en competenties naar het support team worden overgedragen, kunnen wij de exploitatieservice (TMA) van de Talend-oplossing voor onze rekening nemen. Zo analyseren we problemen die zich bij de verschillende bestanddelen van de infrastructuur voordoen, corrigeren we anomalieën die maken dat van een job, een traject of een webservice een nieuwe versie geleverd moet worden, of we helpen bij het maken van impactanalyses voor een geplande evolutie.  

Migrations

Talend verstrekt om de zes maanden een nieuwe versie, met een garantie van continuiteit van achttien maanden voor de vorige versies. Daarom is continue migratie nodig.  

Onze adviseurs helpen u om de evolutie van uw Talend-oplossing te beheren, zodat de continuïteit in termen van performance gegarandeerd is en de migratie zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt.  

Ons streefdoel is om u ten volle te laten genieten van de technische en functionele vorderingen van elke nieuwe versie.