Contraste Digital ontwikkelde een nieuwe versie van het webportaal en 7 sub-sites gebaseerd op Drupal.

logo-clusters-wallonia

De Klant

De Directie Ondernemingsnetwerken coördineert de activiteiten van de Waalse concurrentieclusters en ondernemingsnetwerken. Het ondersteunt het beleid inzake clustering dat is opgezet om het concurrentievermogen en de innovatie in Wallonië te ontwikkelen.   

Om de zichtbaarheid van bedrijfsnetwerken en hun leden te vergroten, creëerde het in 2003 het Waalse clusterportaal, dat de concurrentieclusters en de clusters volgens hun toepassingsdomeinen en competenties voorstelt. Elk jaar telt deze portaalsite gemiddeld 74.000 bezoekers.   

 

clusters-site web-homepage

De Uitdagingen    

Het DRE heeft besloten zijn portaalsite, die op verouderde technologie was gebaseerd, volledig te vernieuwen. Het doel: profiteren van een aantrekkelijker en dynamischer presentatie van de inhoud om bedrijfsnetwerken te promoten en hun leden de mogelijkheid te bieden zich kenbaar te maken.   

Een van de uitdagingen van dit project:   

  • Alle clusters moesten beschikken over één enkele oplossing voor het beheer van hun site, die hun administratie vergemakkelijkte en een homogene stijl garandeerde, terwijl elk tegelijkertijd een reële vrijheid had bij de keuze van het type inhoud voor zijn site.  

  • Het gebruiksgemak voor de gebruikers was een essentieel element. Elk bedrijfsnetwerk moest immers zijn eigen sub-site kunnen beheren op het gebied van inhoud (nieuws, evenementen, leden, enz.) op een volledig autonome manier.  

  • Bijzondere aandacht moest worden besteed aan de leesbaarheid en de ergonomie van het portaal.  

Om deze uitdagingen aan te gaan, deed de DRE een beroep op Contraste Digital, al bijna 15 jaar specialist in de Drupal-oplossing.  

clusters-siteweb-users

De oplossing 

Contraste Digital ontwikkelde een nieuwe versie van het webportaal en 7 sub-sites gebaseerd op Drupal.  De door het DRE gekozen Open Source CMS-oplossing wordt veel gebruikt in de markt en profiteert van een grote gebruikersgemeenschap en constante schaalbaarheid.   

 Qua methodologie combineerde Contraste Digital een zeer grondige analysefase, die een solide basis voor het werk verschafte, met een grote flexibiliteit gedurende het hele project om op specifieke verzoeken in te spelen.    

De inhoud van de portaalsite werd hertekend en gereorganiseerd om sites te creëren die zeer intuïtief zijn voor bezoekers, maar ook gemakkelijk dagelijks kunnen worden beheerd door de ERD- en Clusterteams. 

Inzet van Drupal 8: elke site wordt ingezet op een eigen instantie, maar gebruikt een gemeenschappelijke distributie, d.w.z. een pakket modules en thema's dat met de andere clusters wordt gedeeld. Dit zorgt voor consistentie en homogeniteit in de algemene structuur van de sites en hun grafische schema's. 

Nadruk op autonomie van de clusters bij het beheer van de inhoud: de oplossing werd zo ontworpen dat de beheerders van elke cluster en elk netwerk de pagina's van hun site kunnen configureren met verschillende modules naargelang van hun behoeften. Elke site heeft dezelfde functionaliteiten als de andere, maar het is aan elke cluster om te kiezen welke hij activeert. Er zijn vele soorten rubrieken: artikelen, evenementenkalender, nieuws, inkomende en uitgaande rss-feeds (nieuws en agenda's), online formulieren, ledenbestanden, fotogalerijen, enz.  

User Centric Design: de gebruiker (eindgebruiker - de bezoeker van de sites; of interne gebruiker - het interne team dat de inhoud van de sites zal beheren) is de leidraad geweest bij alle keuzes die bij de implementatie van het nieuwe portaal zijn gemaakt. Concreet betekende dit dat vertegenwoordigers van de clusters betrokken waren bij de workshops die aan de ontwikkeling voorafgingen. Deze workshops hadden betrekking op informatiearchitectuur, wireframes en design.  

Inhoudelijke begeleiding: elke cluster kreeg specifieke ondersteuning om zijn eigen informatiearchitectuur en alle bestaande inhoud te herzien. De inhoud werd herwerkt om deze aan te passen aan de nieuwe gebruikersgerichte aanpak.  

Interface met de Digital Wallonia-bedrijfsdatabase: ontwikkeling van een datastroom die het mogelijk maakt informatie van aangesloten bedrijven op te halen en deze in de vorm van bestanden in de juiste clustersite te integreren.    

De resultaten   

De Waalse concurrentieclusters bieden hun partners en klanten een modern en dynamisch imago dankzij dit nieuwe ergonomische en sterk evoluerende portaal. Een nieuwe informatiearchitectuur en een moderne benadering van de navigatie begeleiden de gebruiker tijdens zijn bezoek om hem op de meest intuïtieve manier naar de gezochte inhoud te leiden. Bovendien zijn de sites gemakkelijk aan te passen.  

  • Elke cluster kan het type en de plaats van de in zijn site geïntegreerde secties wijzigen wanneer hij dat wenst.  

  • Het DRE is in staat om een nieuwe cluster van concurrentievermogen of een nieuw bedrijfsnetwerk snel te integreren door deze een eigen speciale minisite aan te bieden.  

Hierdoor zullen de clusters meer bekendheid krijgen en hun activiteiten in de komende jaren kunnen ontwikkelen. 

https://clusters.wallonie.be/  

Industries