Invoering van een nieuw aanbod op de confessionele en gezinsmarkt

logo-famille-chrétienne

De Klant

De website www.famillechretienne.fr is een informatieve website voor praktiserende katholieke gezinnen. Gelanceerd in oktober 2013, is het zowel een site met redactionele inhoud, dienstenaanbode, abonnementenbeheer, enz. 

écran-tablette-smartphone-famille-chrétienne

De Uitdagingen

Hoewel de ‘Famille Chrétienne’ een nichemarkt is, werden de krant en haar website, zoals elke persinstelling , geconfronteerd met een daling van de gedrukte distributie en de uitdaging om haar digitale transformatie rendabel te maken. De komst van zuivere websites betekende ook een steeds sterkere concurrentie, zowel wat de redactionele inhoud als wat de dienstverlening betreft.

De ‘Famille Chrétienne’ beschikt echter over een aantal troeven die zij wenst te ontwikkelen en te valoriseren om het succes van haar nieuwe digitale project te verzekeren.

In nauwe samenwerking met Contraste Digital heeft het team van ‘Famille Chrétienne’ ambitieuze doelstellingen gedefinieerd: modernisering van het grafische vormgeving op het web, tools voor het ten gelde maken van de inhoud, optimalisering van de gegevensverzameling.

Om rekening te houden met de beperkingen van de planning en de noodzaak om de website snel te vernieuwen, moest het redesign in verschillende fasen worden uitgevoerd, eerst door de basis van de bestaande site over te nemen en deze te optimaliseren, en vervolgens door nieuwe types van inhoud te implementeren.

écran-famille-chrétienne

De Oplossing 

Contraste Digital heeft het DPI 24/7 platform geïmplementeerd, zijn implementatie van Drupal speciaal voor de perssector. Deze oplossing, die gebaseerd is op meer dan 15 jaar samenwerking met journalisten, heeft als doel het beste hulpmiddel te bieden voor redactionele animatie.

Het herontwerp van de website van ‘Famille Chrétienne’ was gebaseerd op drie belangrijke pijlers: verbetering van het bereik en referentiëring, valorisatie van de inhoud en een unieke klantendatabase.

Om het bereik te verbeteren en de verwijzingen te optimaliseren, hebben de teams zich geconcentreerd op :

  • Een "mobile first"-aanpak 
  • Een belangrijke investering in UX design om een perfecte ergonomie te garanderen en een onberispelijke gebruikerservaring te bieden op alle dimensies van de site 
  • Optimalisatie van SEO, navigatie en het op elkaar afstemmen van de inhoud van de site om de duur van het bezoek te verlengen en het traject van de klant te verbeteren en daarmee ook de conversie naar een abonnement
  • Implementatie van publieksoptimalisatietools: nieuwsbrieven, waarschuwingen, pushberichten
  • uitvoering van een nauwkeurig en gedetailleerd markeringsplan (tags) om de activiteiten te volgen en te controleren

De monetisatie van de inhoud werd perfect geïntegreerd in de site: 

  • Perfecte integratie van het platform met de GTM-oplossing (Google Tag Manager), waardoor de nodige flexibiliteit wordt geboden voor de definitie van het taggingplan en de integratie met de reclametools.
  • De implementatie van een "winkel", volledig geïntegreerd met de Drupal-oplossing, voor het beheer van het abonnementenaanbod.  Dit omvat alle functionaliteiten die nodig zijn om duidelijke stappen in de conversiepaden te implementeren.
  • Integratie met Gesab, de software voor abonnementenbeheer van het bedrijf

Er is één enkel klantenbestand opgezet:

  • Centralisatie van authenticatie en toegangsautorisaties. 
  • De architectuur is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en standaardisering.

De Resultaten 

Dankzij de implementatie in twee fasen kon ‘Famille Chrétienne’ snel beschikken over een nieuwe, moderne website die is aangepast aan het huidige gebruik. Een geweldige manier om een goede aanwezigheid op het web te ontwikkelen!

https://www.famillechretienne.fr/