« De media hebben nood aan betrouwbare partners met een visie en aandacht voor de beperkingen van hun beroep, hun producten en hun werkmiddelen. Le Soir heeft altijd al op Contraste Digital kunnen rekenen als het ging over performante, open en toekomstgerichte oplossingen. »

Philippe Laloux
Hoofdredacteur & adjunct-directeur nieuwe media Le Soir

Le Soir

De klant

Le Soir, gerenommeerd Belgisch dagblad sinds 1887, is een van de meest gelezen Frans­talige kranten, dankzij zijn 120 journalisten en zes miljoen archiefstukken (papier én digitaal formaat). Met de steun van Contraste Digital gaf de krant zichzelf de middelen om haar digitale aanbod uit te breiden door zich te concentreren op gepersonaliseerde diensten tegen betaling.

Le Soir

Het project

In een context van digitale transformatie van de mediasector wilde Le Soir protagonist zijn wat digitale overgang betreft, en dat, door aan zijn lezers een ergonomisch en dynamisch contentaanbod op maat voor te leggen. Daarbij zijn de kwaliteit en presentatie van de informatie voor de lezers belangrijk. De bedoeling was om de massale informatiestroom in werkelijke tijd tot leven te brengen en het journalistieke aanbod te diversifiëren om het flexibeler te maken.

Enkele van de concrete doelstellingen :

  • het aanbod voor de internetter personaliseren (Le Soir +),
  • de behoeften die eigen zijn aan elke editie van de website, op één enkel platform verenigen om ze zo makkelijk te kunnen beheren,
  • Le Soir sterker maken zodat sneller, soepeler en creatiever gereageerd kan worden op kansen inzake business en marketing.

Aanpak

Door toedoen van een flexibel contentmanagementplatform bepaalde Le Soir een langetermijnstrategie die de content kon valoriseren en tegelijkertijd de interactie met de internetters kon optimaliseren.

Verschillende ontwikkelingen werden doorgevoerd :

  • digitaal platform op basis van een verrijkt CMS, dat de verdeling van content in verschillende formaten en op verschillende dragers beheert, met een interface naar het journalistieke platform,
  • integratie van een DAS-systeem (Data Asset Management) waarmee het grote volume van digitale bronnen (foto’s, video’s en andere multimediadocumenten) van de uitgever beheerd kan worden,
  • personalisering van de leeservaring van de internetter, in termen van content en van reclamespots.

Oplossing

Om in zijn sector een speler te zijn waar die niet genegeerd kan worden, bouwde Le Soir voort op een “quality first” -logica om bij zijn lezers een engagement teweeg te brengen. Le Soir kon op basis van profielen de lezerservaring personaliseren met rijkere en volledigere content naargelang van de behoeften van de internetter.

Met het CMS Drupal als basis kan Le Soir voortaan interageren met zijn lezers en hun leesgewoonten beter begrijpen. Door over een digitaal aanbod tegen betaling te beschikken kan de krant haar content relevanter maken voor haar lezers. Anderzijds schept ze nieuwe kansen om inkomstenstroom tot stand te brengen en partnerships uit te breiden.

Met deze responsieve oplossing – monetisatie van de informatie op het internet – creëerde Le Soir voor zichzelf een concurrentievoordeel op de markt van de online pers.