Installatie van een digitaal platform voor verschillende apparaten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Phoenix

De klant

Phoenix–Investor Relations brengt meer dan 35.000 investeerders en ondernemingen met elkaar in contact en is actief in Groot-Brittannië, Continentaal Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

.

Phoenix

Het project

Een 7 dagen per week toegankelijke online service voor verschillende apparaten om ondernemingen die fondsen te zoeken, en investeerders in hun specifieke sectoren of regio’s met elkaar in contact te brengen.

Vereisten voor het digitale platform :

  • vlotte gebruikerservaring
  • beveiliging van de contactgegevens (adres, aandachtsvelden, …) en de uitwisselingen
  • decentralisering van de inschrijvingen en het maken van afspraken
  • zeer hoog interactieniveau

Oplossing

Via het door Contraste Digital ontworpen digitale platform kan de gebruikerservaring geoptimaliseerd worden dankzij de vele interactiepunten. Het beheert alle processen waarbij contacten worden gelegd, in het kader van roadshows of “one to one”-meetings, en dat, dankzij :

  • een databank met een blik van 360° op de vertegenwoordigers van beleggings­fondsen en CEO’s, hetzij 35.000 contacten
  • een digitale back-end ontworpen om de productiviteit te optimaliseren. Hij stuurt de agenda voor ontmoetingen en evenementen, bepaalt welke investeerders aangesproken moeten worden naargelang van hun profiel of geschiedenis, en welke e-marketingacties gevoerd moeten worden om automatisch uitnodigingen en mededelingen te versturen. De investeerders wordt gevraagd om via een extranet­portaalsite op de uitnodiging in te gaan
  • een extranetplateform voor de registratie van de inschrijvingen en aanvragen voor afspraken
  • een mobiele iOS Swift-toepassing om op de hoogte te blijven van de data van evenementen; met een notificatiesysteem zodat investeerders en ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen via instant messaging.

Conclusie

De tijd van de CEO wordt uiteindelijk geoptimaliseerd.

Na de afspraken beschikt hij over een rapport met daarin een volledige debriefing van de roadshow, de investeerders die hij gesproken heeft, en de investeringscapaciteit.

In cijfers :

  • 10.000 gebruikers
  • 100.000 aanvragen