Met de steun van Contraste Digital zet de groep Rossel La Voix – goed voor 11 miljoen unieke bezoekers op zijn websites – zijn weg vooruit voort wat digitale ervaring voor zijn lezers betreft. La Voix du Nord plaatste een heel nieuw premiumaanbod met verrijkte en exclusieve content online.

La Voix du Nord doet zijn journalistieke aanbod evolueren en lanceert zijn premiummodel, dat via nieuwe digitale web- en mobiele platforms toegankelijk is. Korte berichten blijven gratis toegankelijk via de VDN-website VDN terwijl betalende inhoud wordt aangeboden op de website en toepassingen van La Voix du Nord.

Om dit te realiseren legden de digitale teams van Contraste Digital hun expertise in de weegschaal bij de conceptie en implementatie van een nieuwe, op Drupal gebaseerde website die volledig geïntegreerd is in het journalistieke systeem én de SSO-platforms en platforms voor online betaling. De mobiele iOS- en Android-toepassingen werden eveneens herwerkt.

Met dit nieuwe digitale aanbod bewijst de krant haar wil om aan te sluiten bij een eigen­tijdser model dat beter op de recentste digitale tendensen is afgestemd: exclusieve, betalende content aanbieden die diepgaand bewerkt is en verrijkt is met multimedia­middelen. “We hopen van de huidige 10.000 abonnees over te gaan naar 20.000 of 30.000 abonnees binnen een tijdspanne van twee à drie jaar,”verklaart Bruno Jauffret, adjunct-algemeen directeur van de krant.

Deze digitale overgang, gekend onder de naam “Web first”, verandert de manier van werken van de redacties en journalisten, maar dat is niet alles. De bedoeling van La Voix du Nord is om nieuwe modellen te vinden voor de monetisatie van content, zonder echter van de papieren versie af te stappen. “(…) Dat betekent dat we ons moeten aanpassen aan de evoluties van de praktijken inzake de consumptie van media door de lezers, én dat we dezelfde leeskwaliteit moeten bieden als met de papieren versie: vlot en eenvoudig,” voegt Gabriel D’Harcourt, afgevaardigd algemeen directeur, toe..

Volgens hem, “(…) hebben mensen, naarmate we evolueren, almaar meer kwaliteitsvolle informatie nodig. Dat is des te noodzakelijker om echt en fake nieuws van elkaar te kunnen onderscheiden in een wereld die almaar sneller gaat. (…) De mensen beseffen dat aan kwaliteit een prijskaartje hangt”. 

Ik ben ervan overtuigd dat het grootste risico dat economische actoren als wij kunnen nemen, is als we geen risico’s nemen. La Voix du Nord was heel zijn geschiedenis lang al in beweging (…). Dat is een uitdaging die je aan moet kunnen, met de nodige durf, met innovatie en het nemen van risico’s,”, besluit hij.

La Voix du Nord wordt al sinds een tiental jaren voor zijn digitale transformatie bijgestaan door Contraste Digital.

Ter herinnering, het initiatief kadert in het transformatieplan van de onderneming, getiteld “Demain La Voix”, en ging twee jaar geleden van start, op het ogenblik dat de redactie en de uitgeverijen werden gereorganiseerd.

Source :