Elk bedrijf kan, eenmalig of structureel, behoefte hebben aan de integratie van specialisten of de uitbreiding van zijn IT-teams. Hierna de focus op 3 benaderingen voor het uitbreiden van u team en hun voordelen. 

 

Op het gebied van de informatietechnologie heeft de arbeidsmarkt nog steeds een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. De vraag naar specialisten, vooral op digitaal gebied, blijft krap.    

Enerzijds hebben bedrijven soms behoefte aan specialisten in een bepaalde technologie of op een bepaald gebied. Anderzijds zijn zij, meer structureel, soms op zoek naar een snelle aanvulling van een team om te voldoen aan zakelijke vereisten (groei, marktontwikkelingen, nalevingsdeadlines, enz.).  

In beide gevallen heeft het gebruik van een externe dienstverlener om het bestaande team uit te breiden meerdere voordelen. Zo kunt u snel, concreet en flexibel inspelen op de behoeften.  

Ontdek de drie door Contraste Europe voorgestelde modellen van teamuitbreiding waarmee we aan de eisen van elk bedrijf kunnen voldoen: het Capacity Model, Staffing Augmentation en Nearshoring.   

Capaciteitsmodel   

Deze aanpak is ideaal voor een eenmalige toename van de werklast. Een compliance deadline of een technologische migratie? Met het capaciteitsmodel werkt u met een kernteam dat is gedefinieerd in termen van profielen of projecten, op basis van niet-bindende prognoses.  

Bepaalde diensten zijn essentieel voor de succesvolle integratie van deze externe middelen in uw teams:  

  • Audit en evaluatie van de behoeften : Het is belangrijk om duidelijk de vaardigheden van de vereiste profielen en het aantal personen te bepalen dat nodig is om het "kernteam" te vormen, d.w.z. het team dat de basisactiviteiten voor zijn rekening zal nemen.  
  • Projectbeheer : Door projectbeheer op te zetten kunt u flexibel inspelen op toekomstige behoeften.  
  • Opstartondersteuning : Externe consultants krijgen een voorafgaande opleiding over de standaarden en gebruiken van uw bedrijf om een snelle integratie te garanderen. 

Bij Contraste worden de diensten ondersteund door competentiecentra. Deze ontwikkelen onze uitmuntendheid op geselecteerde strategische gebieden door kennisdeling en opleidingsondersteuning. Bovendien zorgen wij voor een nauwgezette en voortdurende controle van de mensen die voor onze klanten werken.  

Ons wervingsteam biedt ook waardevolle ondersteuning met een permanente kijk op potentiële kandidaten om ons team te versterken. Dit stelt ons in staat te reageren op extra verzoeken van klanten.  

Personeelsuitbreiding  

Het gaat erom op zeer korte termijn te reageren op een vraag naar specifieke vaardigheden op algemene gebieden - zoals projectmanagers of bedrijfsanalisten - of op specifieke gebieden - bijvoorbeeld .Net- of Java-ontwikkelaars of specialisten in een bepaalde technologie.  

Om kwaliteitskandidaten te selecteren is een perfect begrip van uw specifieke behoeften noodzakelijk. De ervaring van Contraste van meer dan 25 jaar heeft ons in staat gesteld een kennis te ontwikkelen van de expertise die vereist is in specifieke activiteitsgebieden (bankwezen, verzekeringen, detailhandel, publieke sector, enz.) Wij blijven ook op de hoogte van nieuwe verwachtingen van klanten en leiden onze teams op in de nieuwste technologische en methodologische trends. 

Bovendien zal de invoering van een contractueel kader met een prijslijst per profiel het latere beheer van het bestelproces, de verificatie van de diensten en de facturering vereenvoudigen. 

Nearshoring  

Nearshoring maakt het mogelijk de economische voordelen uit te spelen om de kosten aanzienlijk te verlagen. Contraste Europe biedt deze formule voornamelijk aan op het gebied van applicatieontwikkeling, met haar teams gevestigd in Tunis. Het gebruik van deze dienst vereist ook een voorafgaande analyse en een voortdurend toezicht op het project.  

  • Beoordeling van de business case : Eerst en vooral wordt de situatie geanalyseerd om te bepalen of het gebruik van een nearshore team aangewezen is.  
  • Projectbeheer : dit wordt op afstand georganiseerd en het beheer van deze werkwijze wordt door deskundigen uitgevoerd, met name wat betreft de formalisering van de ontwikkelingscyclus.    
  • Controle van beperkingen en procedures : algemeen projectbeheer, culturele interacties, initiële specificaties, acceptatieprocedures, enz. 

Waarom een beroep doen op onze teamuitbreiding diensten?  

Het belangrijkste voordeel van een teamuitbreiding is wendbaarheid. De middelen zijn onmiddellijk beschikbaar en vooraf geïnformeerd over de specifieke context van uw bedrijf. Ze zijn snel operationeel. U elimineert lange implementatietijden. U bent in staat om onder de best mogelijke omstandigheden te voldoen aan de eisen van een voortdurend veranderende markt.  

U profiteert ook van toegang tot een kennisbank in digitaal projectbeheer en de levering van technische expertise op alle gebieden van IT voor het bedrijf.  

Wij vinden dat de teams die wij leveren integraal deel moeten uitmaken van uw bedrijf en de visie ervan moeten delen om de doelstellingen ervan te bereiken. Het gaat erom het interne team aan te vullen zonder het te vervangen. Wij ontwikkelen een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen, transparantie en het delen van ervaring om een langdurige relatie op te bouwen.  

Neem contact met ons op voor meer informatie