« Bij de gekozen benadering was de mate waarin de verwachtingen van de onderneming in aanmerking werden genomen, doorslaggevend: klantgerichtheid, soepelheid en kostenoptimalisatie. »

Eric Fesler
Gedelegeerd bestuurder, R&D en technologieën bij Contraste Digital

AGC Glass Europe

De klant

AGC Glass Europe is de Europese tak van de groep AGC – een wereldleider die voor de bouw, de automobielindustrie en de zonne-energiesector plaatglas produceert, verwerkt en verdeelt.

AGC Glass Europe

Het project

Zoals veel andere ondernemingen wordt AGC met tal van uitdagingen geconfronteerd als het over digitale kanalen gaat. Daarbij zijn soepelheid en klantgerichtheid de grootste prioriteit.

In 2015 moest de IT-architectuur aangepast worden om op de geschikte manier op deze behoeften in te spelen.

De digitale aanpak steunde in hoofdzaak op hun website en B2B-e-commercewebsite. Toch sloten de oplossingen niet aan bij de huidige digitale evolutie. De geleverde oplossingen voldeden niet wat mobiliteit en responsitiviteit betreft.

Bovendien hadden zowel de website als het e-commerceplatform hun beste tijd wel gehad. En dus was de tijd rijp om over de toekomst na te denken.

Uitdaging

De uitdagingen bij de implementatie van de nieuwe oplossing waren :

  • Technologie : de noodzaak om te vertrouwen op een geïntegreerde architectuur
     
  • Menselijk : er moesten nieuwe processen worden ingevoerd om de marketinginformatie te centraliseren om consistentie over alle digitale kanalen te verzekeren.
AGC Glass Europe

Nadering

Na een snelle beoordeling van de zakelijke vereisten en de huidige IT-architectuur, hebben AGC en Contraste Digital samen de doelarchitectuur gedefinieerd.

Het doel van de nieuwe architectuur was om de digitale aanwezigheid van AGC mogelijk te maken en te ondersteunen en om te voldoen aan de agility-behoeften van het bedrijf.

Een roadmap planning hield rekening met zowel de bedrijfsdoelstellingen als de IT-beperkingen.

De prioriteiten werden gesteld bij de PIM-implementatie en de inzet van een nieuwe productwebsite en een nieuw B2B e-commerceplatform. In de gekozen aanpak was het rekening houden met de verwachtingen van de onderneming bepalend : klantgericht, wendbaar en et optimaliseren van kosten.

Oplossing

Om de marketinginformatie over de producten te centraliseren, koos AGC voor de PIM-oplossing, waarmee AGC de productinformatie voor alle digitale kanalen coherent kan houden.

De Europese “productwebsite” werd gereconstrueerd met CMS Drupal. Er werd een Drupal-distributie op maat gerealiseerd opdat AGC de implementatie van informatiewebsites voor lokale producten kan standaardiseren. Deze distributie op maat gaat gepaard met authenticatie door één enkele handtekening. Bovendien voorziet de routekaart de migratie naar een servicegerichte architectuur (SOA), specifiek voor servicetools met een meerwaarde, zoals de productconfigurator. 

Ter gelegenheid van de implementatie van de Europese “productwebsite” werden de eerste tools gemigreerd. Deze eerste stappen van de nagestreefde architectuur werden door Contraste Digital gerealiseerd in het kader van een project over vijf maanden, dat AGC de kans geeft om zijn commerciële doelstellingen te halen.