Microsoft 365 suite in te zetten met inachtneming van best practices en governance, en tegelijkertijd de grootst mogelijke toegevoegde waarde te leveren aan de gebruikers

logo cile 3

De klant

De Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux is een organisatie die drinkwater produceert en distribueert voor 600.000 inwoners in 24 gemeenten in Wallonië.   

Om de strategische doelstellingen van het bedrijf te ondersteunen, is CILE begonnen met een digitaal transformatieprogramma. Een van de thema's van dit plan is de verbetering van de interne administratieve processen en de vermindering van de CO²-voetafdruk. 

CILE image sharepoint project

De Uitdagingen

In deze context was het de missie van Contraste om de Microsoft 365 suite in te zetten met inachtneming van best practices en governance, en tegelijkertijd de grootst mogelijke toegevoegde waarde te leveren aan de gebruikers. Het uiteindelijke doel was natuurlijk het verbeteren van de efficiëntie.     

Dit gebeurt door gebruik te maken van de samenwerkings-, communicatie-, mobiliteits- en beveiligingsmogelijkheden van het platform.   

Tot nu toe gebruikte CILE de Microsoft 365-suite in hybride modus. De eerste missie van Contraste was het migreren van alle CILE documenten naar Sharepoint, Teams en OneDrive.  

Het succes van dit project hangt af van een sterke steun van de gebruikers. De consultants van Contraste speelden een sleutelrol in het project door begeleiding, opleiding en veranderingsmanagement te bieden. 

image cile sharepoint hub qualite

De Oplossing

CILE heeft gekozen voor een moleculaire architectuur, opgebouwd op basis van "hubs" per dienst en hubs per project. De doelstelling van CILE was om zowel een gemeenschappelijke structuur binnen een gedefinieerd kader aan te bieden om elke afdeling in staat te stellen haar eigen werkruimte aan te passen.    

Contraste heeft de metadata van elk bestand geïmplementeerd, wat de samenwerking, het zoeken en de gebruikerservaring verbetert.    

cile projet 365 2

De succesfactoren van het project zijn zowel van menselijke als van organisatorische aard.   

  • Dankzij de vooraf georganiseerde workshops over de bedrijfswaarde konden de doelstelling van het project worden vastgesteld (nut, rendement, tijdschema).  
  • Vervolgens worden met elke afdeling analysevergaderingen gehouden om de oplossing te leveren die het best aan de behoeften voldoet.   
  • Tegelijkertijd wordt de gebruikers coaching aangeboden om de mogelijkheden van de nieuwe instrumenten te presenteren en de invoering ervan aan te moedigen.   
  • Ten slotte wordt het CILE na de migratie van de bestanden ondersteuning op lange termijn aangeboden, met inbegrip van opleiding en ondersteuning.  

Het CILE heeft een belangrijke rol gespeeld bij het welslagen van het project. Het personeel besteedde tijd aan het uitleggen van hun behoeften en het maken van de juiste keuzes.   

 

De Resultaten 

Voortbouwend op dit succes beginnen CILE en Contraste nu verschillende processen te digitaliseren met behulp van de Microsoft-suite en meer bepaald het Power Platform.  

Het doel is om nog meer toegevoegde waarde aan de organisatie te leveren. 

Technologies

Office 365

Industries