Optimalisering van de inzameling van klantgegevens via mobiele toepassingen voor de teams op het terrein.

logo resa

De klant

RESA is de voornaamste distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Luik. Met zijn 900 medewerkers brengt de netbeheerder de energie tot bij duizenden bedrijven en particulieren. De aansluitingen, het onderhoud en de pechverhelping maken integraal deel uit van zijn taak en daarom wilde Resa zijn processen digitaliseren.

Resa

Aanpak

Gebruiksgemak en prestaties waren de kernwoorden van het project. De gecreëerde oplossing steunt op het bestaande beheersysteem, maar werd gemoderniseerd :

  • op service gerichte architectuur om uit SAP de uit te voeren meteropnames te halen
  • ontwikkeling van een back-end waarmee de rondes berekend en de trajecten geoptimaliseerd kunnen worden
  • ontwikkeling van een Android-toepassing waarmee informatie op het terrein gemakkelijker verzameld kan worden
  • synchronisatie van de databanken “klant” en “product” tussen de mobiele toepassing en SAP
RESA tablet app

Het project

RESA digitaliseerde zijn meteropnames om zijn medewerkers op het terrein een grotere autonomie te geven. Via het mobiele webplatform dat werd gecreëerd, kan het beheer van de rondes voor de energiemeters en meteropnames worden georganiseerd. 

De doelstellingen : 

  • de planning van de rondes vereenvoudigen en de verplaatsingen van elke technicus optimaliseren
  • de mobiele gegevens (gps, OCR, stemherkenning, elektronische brievenbus) benutten om de technische teams een grotere autonomie te geven
  • de gegevens van het terrein sneller doorgeven. 

Oplossing

De transformatie van de vakgebonden processen op het terrein vormt een ware hefboom voor operationele optimalisering.

De vernieuwende en performante mobiele toepassing bevordert selfgovernance én maakt de technici doeltreffender.

Met de back-end, die in het SAP-systeem van RESA geïntegreerd is, kan ook de content beheerdworden (publicatie en informatie-retrieval), kunnen de gegevens in real time worden verwerkt en wordt de reporting geautomatiseerd.

Door de vakgebonden processen te digitaliseren kan RESA voortaan klantgegevens efficiënter inzamelen en nieuwe diensten aanbieden.