« Een van de voornaamste challenges was dat de visie van het management uitgelijnd moest worden en dat een coherent standpunt gebaseerd op praktijkgerichte beschouwingen moest worden gevonden. »

Claude Willems
CIO SPI, ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Luik

Val Benoit

De klant

Als ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Luik werkt de SPI de vestiging van ondernemingen in de hand en promoot het zijn bedrijvenparken en ondernemingsruimtes.

Val Benoit is een ondernemingsruimte in de regio Luik die is ontsproten uit een bijzonder project: de SPI wilde er een plek van maken om te wonen, te werken, langs te gaan of een opleiding te volgen, en zo een dynamisch ecosysteem creëren dat samenwerking tussen verschillende doelgroepen (ondernemingen, studenten, stedelingen) eenvoudiger te maken.

Val Benoit

Het project

De SPI wilde de drijfkracht zijn achter een nieuwe servicedimensie voor ondernemingen. Uitgaande van het principe dat kleine of jonge ondernemingen dezelfde belangen en dezelf­de types van behoeften hebben als de grote ondernemingen, zonder echter over de midde­len te beschikken, wil Val Benoit hun het leven eenvoudiger maken door via de portaalsite verschillende diensten en samenwerkingsverbanden tussen actoren voor te stellen.

Contraste kwam in het kader van dit project tussenbeide, enerzijds, bij de invoering van een captive portal in het gebouw van Val Benoit en, anderzijds, bij de creatie van een portaalsite.

Challenges

Een van de voornaamste challenges was dat de visie van het management uitgelijnd moest worden en dat een coherent standpunt gebaseerd op praktijkgerichte beschouwingen moest worden gevonden. In het kader van dit project doken i.v.m. het digitale aspect verschillende nieuwe problemen op, waardoor het project moest worden bijgestuurd.

Een andere uitdaging was dat afstand moest worden genomen van de institutionele communicatie, om zich aan de digitale communicatie te kunnen aanpassen (berichten eenvoudiger maken, direct naar de essentie gaan, …).

Vervolgens moest de oplossing als geheel worden gerealiseerd in minder dan drie maanden tijd, tijdens de zomerperiode.

Val Benoit

Oplossing

Dankzij het Val Benoit-project kon de SPI grondiger nadenken over zijn digitale strategie.

We vermelden enkele voordelen van de gerealiseerde oplossing :

 • gecontroleerde toegang tot de netwerkmiddelen, via een beveiligd authenticatiesysteem ;
 • een platform dat de verschillende gebruikers in één centraal punt verenigt en verzamelt ;
 • invoering van een serviceportefeuille, die in de toekomst nog uitgebreid zal worden.
 • ervaring met gecentraliseerde informatie (leven van de site, leden, mogelijke samen­werkingsverbanden), die voor de SPI als uitgangspunt dient om nog verder te gaan.

Aanpak

Om op de behoeften in te spelen werkte Contraste een dubbele oplossing uit :

 • Een captive portal, om op de Val Benoit-site de WIFI te kunnen beheren: authenticatie en toegangscontrole, beheer van de gebruikers, beheer van de toestemmingen afhankelijk van hun profiel, …
 • Een portaalsite met de mogelijkheid om :
  • de inhoud van de portaalsite en de backoffice te beheren
  • vergaderzalen te boeken volgens de agenda’s van de SPI, verwante diensten (hulpmiddelen, catering, enz.) te beheren en deze verschillende diensten te factureren
  • te werken met een « vouchersysteem » om conferentiezalen te boeken
  • een extranetgedeelte voor de leden van Val Benoit
  • geautomatiseerde reporting voor de bestuurders.